Nahrávacie a produkčné služby

kompozícia hudbyautorská kompozícia hudby, aranžovanie, hudobná produkcia a réžia
nahrávanienahrávanie interpretov, nahrávanie voice over, zvuková postprodukcia, mixing
SYMPHONIC TOURkompletné zabezpečenie symphonic tour, spolupráca s hudobným telesom Nanosymphony Orchestra
DIGITÁLNA DISTRIBÚCIA HUDBY - STREAMINGDigitálna distribúcia na všetky relevantné hudobné platformy.


PR MANAGEMENTPR management, tlačové správy
Management sociálnych sietíManažment Vašich sociálnych sietí