Na Slovensku je CZ-SK Big Band Matúša Jakabčica v podstate jediným veľkým jazzovým ansámblom, ktorý sa programovo a dlhodobo venuje interpretácii autorských skladieb. Po niekoľkoročnej odmlke sa kapelník Matúš Jakabčic rozhodol vydať nový album Room #555 na ktorom účinkuje okrem kmeňových hráčov orchestra aj niekoľko domácich i zahraničných hostí.

Album obsahuje dve CD, kde si poslucháči môžu vypočuť väčšinou štúdiové náhrávky ale i živé vystúpenie orchestra na Bratislavských jazzových dňoch 2011 s rakúskym saxofonistom Harry Sokalom. „Už niekoľko rokov som nemal akútnu potrebu vydať nový album“, vyjadril sa Matúš Jakabčic pri nahrávaní, „avšak postupne nastal určitý pretlak a nahromadilo sa nám množstvo dobrých skladieb, ktoré stáli za to, aby sme ich nahrali“. Skupina sa po absolvovaní viacerých koncertov zišla na štyri dni v štúdiu Birdland v Považskej Teplej. „Na nahrávaní som použil dve zostavy big bandu. Veľkú s plným počtom štyroch trubiek, štyroch trombónov, piatich saxofónov a rytmikou a menšiu, s ktorou ostatné roky väčšinou zvykneme koncertne vystupovať“, vysvetľuje Matúš Jakabčic. „Som rád, že sme okrem mojich vecí nahrali aj skladby členov orchestra. Album tak pôsobí pestrejšie a zaujímavejšie“, dopĺňa kapelník orchestra. Na albume sa tak objavia okrem Jakabčicových skladieb aj kompozície klaviristu Ľuboša Šrámeka, trombonistu Michala Motýľa a saxofonistu Erika Rothensteina. Jednej nahrávacej frekvencie sa zučastnil aj spevák Peter Lipa. Jednu zo známych skladieb jeho kmeňového repertoáru spracoval Jakabčic pre big band.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Projekt podporili Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia mesta Bratislavy

Prezentácia albumu Room #555 prebehne v rámci koncertu big bandu na bratislavskom One Day Jazz festivale 22. júna 2022 na Bratislavskom hrade.
  • RELEASE DATE /22.06.2022
  • LABEL /JFJ, spol. s r. o. & La Plata Production s. r.

PROMO VIDEO

„Pri počúvaní Matúšovej hudby ma veľmi zaujali nielen jeho originálne kompozície, ale aj spôsob, akým jednotlivé skladby rozvíjal. Preukázal silný zmysel pre využitie rôznych sekcií v kapele a hlavne zmysel pre rytmus. Musím spomenúť, že hudbu interpretovala výborná partia hudobníkov s viacerými výraznými sólistami.“

Michael Abene – nositeľ ceny Grammy, producent/skladateľ/aranžér/pedagóg