Pripravte sa na revolučný hudobný zážitok, v stereu aj s využitím Dolby Atmos!

Juraj Ďuriš (nar. 1954) sa rozhodol zaradiť na svoj profilový dvojalbum deväť skladieb,
resp. „zvukových obrazov“, ako svoje diela často označuje on sám. Dramaturgický výber
reprezentuje nielen vývoj autorovho hudobného (prípadne audiovizuálneho) myslenia,
zachytáva tiež poetické zvláštnosti autorského štýlu.
Putovanie zvukovými záhradami Juraja Ďuriša je posluchové dobrodružstvo. Autor sa
v nich ukázal ako majster audiofikcie a audiomimézy, napokon, sám sa pasuje na tvorcu
zvukových obrazov a svoju „inú hudbu“ spája s kinematografickými („kino pre uši“)
a psychomagickými („halucinácia“, „forma mágie“) ambíciami. Akokoľvek, Ďurišov „Imago
Sonoris“ predstavuje hodnotný a hlavne autentický príspevok pre audio archív modernej
slovenskej hudby.