Historicky prvé vydanie kompletnej klavírnej tvorby najvýznamnejšej, zakladateľskej osobnosti slovenskej národnej hudby – Eugena Suchoňa.

Historicky prvé vydanie kompletnej klavírnej tvorby najvýznamnejšej, zakladateľskej osobnosti slovenskej národnej hudby – Eugena Suchoňa, v interpretácii 13-tich popredných klaviristov mladej a najmladšej generácie. Vydanie obsahuje „učebnicový“ booklet, s kompletnými základnými informáciami, ktoré Vás prevedú životom a dielami majstra Suchoňa.

Na tomto unikátnom 4CD Suchoňových klavírnych klenotov je zachytené brilantné interpretačné umenie našich umelcov: Ladislav Fanzowitz, Jordana Palovičová, Jakub Čižmarovič, Tomáš Nemec, Zuzana Biščáková, Mayuko Kida Takine, Petra Pogády, Eduard Lenner, Norbert Daniš, Adam Stráňavský, Peter Šandor, Martin Chudada a špeciálny hosť v bonusovom diele majstra Suchoňa – Symfonická fantázia na B-A-C-H s Bernadettou Šuňavskou pre organ, klavír a bicie.