Autor hudby: Peter Pätoprstý

Podpora tvorby pre deti, podpora nových slovenských autorov a ich autorských diel. Výstupom bude hudobno-slovesné dielo v podobe príbehu spojeného s hudobným znázornením jednotlivých postáv. Projekt je zaujímavý najmä inovatívnym spracovaním hudobných podkladov a vokálnej zložky implicitne znázorňujúcich charaktery jednotlivých zvieratiek. Zámerom diela je originálnym a inšpiratívnym spôsobom viesť detského poslucháča k spoznávaniu sveta jednotlivých zvierat a zároveň ho nabádať hravou a prirodzenou formou k prebudeniu jeho umeleckých daností a schopností. Dielo je širokospektrálne využiteľné v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu detí (spev, tanečné a pohybové aktivity, literárno-dramatické spracovanie).

Album sa realizuje s finančnou podporouLogo SOZA
https://www.laplatarecords.sk/animalia

Harmonogram realizácie projektu :

10/2019 –  finalizácia hudobnej zložky albumu

01-02/2020  – casting na herecké obsadenie

03/2020 – nahrávanie spevov a hovoreného slova