Fotky z nahrávania orchestra – CD Nezabudnuteľné lásky

Fotky z nahrávania orchester a kapela – CD Nezabudnuteľné lásky